Tapu Şerh Harcı 2015 Yılında Ne Oldu?

Kira sözleşmelerinde tapuya şerh edilebiliyor. Peki, kira sözleşmelerindeki tapu şerh harcı 2015 yılında ne oldu? İşte yanıtı...

08 Eylül 2015
Tapu Şerh Harcı 2015 Yılında Ne Oldu?

Kira sözleşmelerinde tapuya şerh edilebiliyor. Peki, kira sözleşmelerindeki tapu şerh harcı 2015 yılında ne oldu? İşte yanıtı...

Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracının yaptığı anlaşmaya istinaden kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu kira sözleşmesi tapuya şerh edilebiliyor. Bu aşamada da tapu şerh harcı alınıyor. Peki kira sözleşmelerinde istenen tapu şerh harcı ne kadar? İşte yanıtı...

Tapu Şerh Harcı 2015

Gayrimenkul kiralama işlemlerinde kiracı ve mülk sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanımla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi kabul ettiği sözleşme olarak biliniyor.

Yapılan kira kontratı tapuya şerh edilebiliyor. Kira kontratının tapuya şerhi, bir taşınmazın sahibi ile kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesini ifade ediyor.

Şerhin süresi aynı zamanda kira kontratının da devam süresi oluyor.

-

Tapu Şerh Harcı 2015

-

Böylece kira kontratı süresince taşınmazın el değiştirmesi halinde bile kiracılık şerh ettirilen süre için devam ediyor. Kira sözleşmesinin tapuya şerhi için bazı gereken bazı belgeler bulunuyor. Bu belgelerin eksiksiz getirilmesi halinde tapuya şerh işlemleri yapılabiliyor.

Kira sözleşmesinin tapuya şerhi için gerekli belgeler :

- Kiralanan yerin tapu senedi

- Kira kontratı

- Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

- Kiracı ya da kiralayan taraflardan herhangi biri şirket ise şirket evrakları

Kira sözleşmesi tapu şerh harcı 2015 ne kadar?

Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden Binde 6,83 oranında harç tahsil ediliyor.

Tapuda şerhi ücreti kimden alınır?

Tapu sicilinde şerhler kısmına kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerhler konulabiliyor. Tapuda gerçekleşen alım satım işlemleri için talep edilen tapuda şerh ücreti kimden alınır?

Tapu müdürlüğünde gerçekleşen gayrimenkul alım-satım işlemleri için tapu şerh harcı isteniyor. Tapu şerh harcı, tapu müdürlüğünde yapılan alım-satım işlemlerine verilen hizmet karşılığında alınıyor.

Harçlar, alım-satımın yapıldığı gayrimenkul üzerinden her yıl belirlenen orandan hesaplanıp alınıyor. Bu harç, her yıl mevzuatta yenileniyor. Tapu şerh harcıni, satış miktarının olduğundan az gösterilmesi gibi yanlış bilgiden dolayı eksik ödeyen kimselerden üç katı oranında ceza vergisi kesiliyor.

-

Tapu Şerh Harcı 2015

-

Tapu sicilinde şerhler kısmına kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerhler konulabiliyor. Tapuda şerh ücretini iki tarafında ödemesi gerekiyor. Alıcının ve satıcının ödemesi gereken bir ücret olarak karşımıza çıkıyor. Tapuya şerh konulması ile ilgili hükümler, Tapu Sicil Tüzüğü kapsamında sırasıyla 54, 55, 56 ve 57. maddelerde açıklanıyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer alıyor;

Şerhler sütununda belirtme

Madde 54 - Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar,temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü hususlar yazılır.

Kişisel hakların şerhi için aranacak belgeler

Madde 55 - Kişisel hakların,kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için;
a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı(vefa),bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı(rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.

b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözeşme,

c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a),satış vaadi,bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,

d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi,
Aranır.

-

Tapu Şerh Harcı 2015

-

Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler

Madde 56 - Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için;

a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı,
b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet,
c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı,
d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler,
Aranır.

Temlik hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler

Madde 57 - Temlik hakkını yasaklayan şerhler için;

a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,
b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı,
c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler, Aranır.

-

Tapu Şerh Harcı 2015

-

Yukarıda Tapu Şerh Harcı 2015 ile ilgili tanımlamalar ve bilgiler yer almaktadır. Soru ve görüşlerinizi info@yeniemlak.com adresine ulaştırabilirsiniz.



HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kira Gelir Vergisi’nin son taksitini ödemek için son tarih 31 Temmuz

Kira Gelir Vergisi’nin son taksitini ödemek için son tarih 31 Temmuz

İş yeri ve konutlarından kira geliri elde eden vatandaşlar, “Kira Geliri Vergisi” ikinci taksitini 3

17 Temmuz 2017


Emlak Vergisi Rayiç Değerleri Belirlendi

Emlak Vergisi Rayiç Değerleri Belirlendi

2018 yılının Emlak Vergisi Rayiç değerleri tüm iller için yeniden belirlendi.

14 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat