100. Yıl Yaşam Kompleksi Projesinde 59 İşyeri Satışa Çıkıyor

15 Nisan 2016
PAYLAŞ
100. Yıl Yaşam Kompleksi Projesinde 59 İşyeri Satışa Çıkıyor

Karabük Belediyesi 100. Yıl Yaşam Kompleksi projesinde yer alan 59 adet işyerini satışa çıkarıyor...

Karabük Belediyesi 100 Yıl Mahallesi'nde yapılmakta olan AVM inşaatında bulunan A blokta pazar yeri hariç 40 adet işyeri ve B blokta 1 Adet işyeri ile eklentileri hariç 19 adet işyeri olmak üzere toplam 59 adet işyerini satışa çıkarıyor.

Satışa söz konusu gayrimenkullerin muhammen bedeli 33 milyon TL + KDV olarak belirlendi. Geçici teminatı 990 bin TL olan işyerlerinin ihalesi 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 15:00’da Karabük Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhale şartname bedeli 200 TL olup, Karabük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden temin edilebiliyor.

A BLOK (1262 ADA 1 PARSEL) 40 ADET İŞYERİ

karabük

B BLOK (159 ADA 2 PARSEL) 19 ADET İŞYERİ

karabük 2

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.
- Şartname alındığına dair belge
- Gerçek kişiler için Nüfus kayıt sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
- Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
- Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2016 yılında alınmış olacak
- İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
- Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


"100. Yıl Yaşam Kompleksi Projesinde 59 İşyeri Satışa Çıkıyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap