2015 Emlak Vergisi

2015 yılında Emlak Vergisi arttı mı? Peki, 2015 Emlak Vergisi oranı ne? İşte tüm bu soruların yantı 2015 Emlak Vergisi başlıklı haberimizde...

25 Mart 2015
2015 Emlak Vergisi

2015 yılında Emlak Vergisi arttı mı? Peki, 2015 Emlak Vergisi oranı ne? İşte tüm bu soruların yantı 2015 Emlak Vergisi başlıklı haberimizde...

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre gelecek yılın vergilerinin artışında esas alınacak yeniden değerleme oranını yüzde 10.11 olacak.

Vergi artışları ve yeniden değerleme oranı, TÜİK'in belirlediği 'Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalarına göre belirleniyor.

TÜİK'in açıklamasına göre, yurtiçi üretici fiyatları endeksinin Ekim'de aylık bazda yüzde 0.92, yıllık bazda yüzde 10.10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10.11 arttı.

YÜZDE 10.11 ARTACAK

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda, çevre temizlik vergisi dışında kalan taşıt vergileri, harçlar, damga vergisi, cezalar ve değerli kağıtlar ile defter tutma hadleri yüzde 10.11 artırılacak.

Bu durumda araçlar için uygulanan motorlu taşıtlar vergisinden, emlak vergisine tabi değerlere ve pasaportlara kadar birçok mal ve hizmette belirlenen oranda vergi artışı olacak.

YÜZDE 5.05'LİK ARTIŞ

Çevre temizlik vergisi ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar ve yüzde 5.05 artırılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

2015 yılına ilişkin vergi artışlarının belirleneceği yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığı'nın tebliği olarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

-

2015 Emlak Vergisi

-

2015 EMLAK VERGİSİ ZAM ORANI YÜZDE 5

Maliye Bakanlığı, 2015 yılında ödenecek emlak vergileriyle ilgili zam kararı aldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre zam oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Buna göre Ankara Keçiören'de 2014 yılı emlak vergi değeri 120 bin lira olan konutun 2015 değeri 126 bin 66 lira olarak belirlendi. Kanuna göre bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmadığından konutun 2015 yılı vergi değeri 126 bin lira olacak.

Maliye Bakanlığı bu sayede 2015 yılına ait emlak vergi değerleri ile birlikte aynı yıl içerisinde mükellef olacakların vergi değerlerini açıklamış oldu. Diğer bir örneklemeye göre ise Konya Akşehir ilçesinde bulunan 950 metrekarelik arsanın metrekare birim fiyatı 250 lira. 2015 yılı emlak vergi değerine göre bu rakam 262 liraya yükselmiş oluyor.

Maliye Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 65)

1. Giriş

2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2. 2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

Bakanlığımızca, 2014 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

3. 2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerine Uygulanacak Oranın Belirlenmesi

-

2015 Emlak Vergisi

-

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

-

2015 Emlak Vergisi

-

Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

2014 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2015 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2014 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2015 yılı vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

3.1. 2013 Yılında Yapılan Takdirler Nedeniyle 2014 Yılında Mükellefiyeti Başlayanların 2015 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

2013 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren yeniden başlamış bulunmaktadır.

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi değerleri, 2014 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 10,11/2=) % 5,055 (beş virgül sıfır elli beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

-

2015 Emlak VergisiHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Vadişehir cadde dükkânları yarın satışa çıkıyor

Vadişehir cadde dükkânları yarın satışa çıkıyor

Başakşehir’de inşa edilen Vadişehir projesindeki cadde dükkânları yarın (23 Eylül 2017) yapılacak ih

22 Eylül 2017


Fiera Vista Bodrum projesinde 1 Milyon TL’ye 4+1 villa

Fiera Vista Bodrum projesinde 1 Milyon TL’ye 4+1 villa

Gündoğan’da hayata geçirilen Fiera Vista Bodrum projesinde lüks yaşam alanı olarak yükselen villalar

22 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat