3. Köprü İçin Acele Kamulaştırma Kararı

14 Ocak 2015
PAYLAŞ
3. Köprü İçin Acele Kamulaştırma Kararı

İstanbul Boğazı'na inşa edilen 3. Köprü'nün de dahil olduğu Kuzey Marmara Otoyolu projesi hakkında acele kamulaştırma kararı alındı.

Bakanlar Kurulu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ve 3. Boğaz Köprüsü kapsamında projenin konumlandığı bölgeye yakın olan lokasyondaki taşınmazlar hakkında acele kamulaştırma kararı aldı.

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmeyle birlikte, İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye'deki bazı taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma usûlüyle kamu malı haline gelecek.

3. KÖPRÜ ACELE KAMULAŞTIRMA ALANLARI HANGİLERİ ?

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ve 3. Köprü acele kamulaştırma alanları aşağıda belirtilmiştir.

05.01.2015 tarihli ve 2015/7158 sayılı kararnamenin eki ve harita listesi :

ucuncu-kopru-acele-kamulastirilan-bolgeler

İşte Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında acele kamulaştırılma kararı alınan bölge ve parsellerinin listesi :

ucuncu-kopru-acele-kamulastirilan-bolgeler-1 ucuncu-kopru-acele-kamulastirilan-bolgeler-2 ucuncu-kopru-acele-kamulastirilan-bolgeler-3 ucuncu-kopru-acele-kamulastirilan-bolgeler-4

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR ?

Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan farklı olarak; Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurtsavunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında söz konusu olan idari bir uygulamadır.

Acele kamulaştırmanın uygulanabilmesi için özel kanunlarca öngörülmüş olağanüstü bir durum olmalı ya da yurt savunması veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar verilen bir hal olmalıdır. Böylece belirtilen hallerden birinin varlığı durumunda taşınmaz veya ihtiyaç duyulan mal için acele kamulaştırma kararı verilebilecek ve sonuç olarak idare söz konusu taşınmazlarda tasarrufta bulunabilecektir. Ancak buradaki asıl amacın kamu yararı ve kamu düzeninin korunması olduğu göz önüne alındığında işletme sahibi özel girişimcinin yararı esas tutulmayacaktır. Aynı şekilde kamu yararı, taşınmaz malikinin de yararından üstün olmalıdır.

Günümüzde acele kamulaştırma; baraj yapımı, dere ıslahı, eğitim, elektrik, maden, sanayi bölgesi, enerji, sulama, kentsel dönüşüm, yol gibi yatırım ve yenileme projeleri için başvurulan bir uygulama haline gelmiştir.

Acele kamulaştırmanın uygulanabilmesi için sınırlandırılacak mülkiyet hakkının ne olduğunun ortaya konulması oldukça önemlidir. Bakanlar Kurulunun alacağı kararda bunun ne olduğunun sebepleriyle birlikte açıklanması gerekmektedir. Keyfi uygulamalarının önüne geçebilmek adına böyle bir kararın makul ve dayanağının kamunun yararı olması; diğer bir deyişle gerçek bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik olması gerekmektedir.


"3. Köprü İçin Acele Kamulaştırma Kararı" haberine ait yorum yok

Yorum Yap