Adana Defterdarlığı’ndan Satılık Arsa

Adana Seyhan'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

15 Şubat 2016
Adana Defterdarlığı’ndan Satılık Arsa

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı mülkiyeti hazineye ait 7 bin 131 metrekare konut imarlı arsayı ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı mülkiyeti hazineye ait arsayı ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

7 bin 131 metrekare konut imarlı arsa 29 Şubat 2016 saat 10;00’da 4 milyon 528 bin TL tahmini bedel ile satışa çıkacak.

arsa

İhale tarihinden önce idareye başvuruda bulunan istekliler arsayı yerinde görebiliyor.

İhale , Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce defterdarlık hizmet binasının zemin katında bulunan eğitim salonunda (İhale Salonu) yapılacak.

İHALE KATILIM ŞARTLARI VE GEREKLİ EVRAKLAR
İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek kişilerin;
1) nüfus cüzdan örneğini,
2) geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu
3) bu kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişiler ise noter tasdikli vekaletnamelerini,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin;
1) siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini,
2) vergi kimlik numarasını,
3) tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini,
4) geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu,
c) Kamu Tüzel Kişilerinin;
Bu kişiler adına ihaleye katılacak olanların ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu, ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek/teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5 - Süresiz Geçici Teminat Mektubunun, 2886 sayılı Kanuna gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.
6 - Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacakların verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazlarının tümünün geçici teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.
7 - Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.
8 - İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.