Afet Bölgesi Nedir?

Afet bölgesi nedir sorusunun yanıtını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz….

26 Ocak 2016
Afet Bölgesi Nedir?

Afet bölgesi nedir sorusunun yanıtını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz….

Türkiye’de afet denilince akla ilk gelen deprem oluyor. Aslında afet Türkiye’nin her bölgesinde farklı farklı kendini gösteriyor. Şimdi afet bölgesi nedir sorusuna yanıt verelim;

AFET BÖLGESİ NEDİR?
Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerlere denir.

AFET BÖLGELERİNDE YAPI İZNİ YOK
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın tespit ettiği afet bölgelerinde yapı yapma izni bulunmuyor.

Afet bölgesi ilan edilen şehir, kasaba, köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurallarınca görülen ve sınırları krokilerle tespit edilen yerler, İmar ve İskan Bakanlığı’nca yapı ve ikamet için yasaklamış afet bölgeleri sayılıyor ve durum belediyesi olan yerlerde belediyesince köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen ilan ediliyor.

-Afet dolayısıyla hasara uğramış şehir ve kasabaların imar planı mevcut olup da İmar ve İskan Bakanlığınca değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevzuat dairesinde hemen izin veriliyor.

-Mevcut imar planının kısmen değiştirilmesi gerekli görülen şehir ve kasabalarda, bu değişiklik planları, İmar ve İskan Bakanlığınca 5 ay zarfında yaptırılıyor.

-İmar veya istikamet planı olmayan veya olup da tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde halihazır harita ve imar veya istikamet planı İmar ve İskan Bakanlığınca öncelikle yapılıyor veya yaptırılıyor.

-Bu planlar yapılıncaya kadar gelecekteki planlara göre esaslı inşaat yaptırılmasına İmar ve İskan Bakanlığınca izin verilebilir.

Genel hayata etkili afetlerden önce veya sonra kesin lüzum üzerine meskün bir topluluğun bir kısmının veya tamamının kaldırılarak başka mahallere toplu olarak veyahut dağıtılarak yerleştirilmesi İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Milli Eğitim, Sanayi, İmar ve İskan ve köylerde Köy İşlerine bakan Bakanlıklar mütehassıs temsilcilerinden kurulacak bir komite incelendikten sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılıyor.

-Ancak bu toplu nakiller aynı belediye ve köy sınırları içinde ise Bakanlar Kurulu kararına lüzum kalmaksızın İçişleri ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken yapılıyor.

-Taşınma yeri afet bölgesinin bulunduğu il sınırları dışında tespit edildiği takdirde, afetzedelerin taşınması ile ilgili giderler İmar ve İskan Bakanlığınca afetler fonundan karşılıyor.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

Konutta KDV indirimi ne zaman bitiyor?

İnşaat sektöründe yapılan düzenleme ile vergi oranları düşürülmüştü. Peki, konutta KDV indirimi ne z

10 Eylül 2017


Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Konut kredisi faiz oranları güncellendi

Eylül 2017'de konut kredisi faiz oranları bazı bankalarca güncellendi. İşte güncel haliyle konut kre

10 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.