Afyonkarahisar Defterdarlığı'ndan Satılık Arazi

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 225 bin 731 metrekarelik arazisini satışa çıkarıyor...

26 Mayıs 2016
Afyonkarahisar Defterdarlığı'ndan Satılık Arazi Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 225 bin 731 metrekarelik arazisini satışa çıkarıyor...

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Merkez ilçesi Nuribey mahallesinde yer alan arazisini satışa çıkarıyor.

Satışa söz konusu arazi Sanayi Alanı'nda (Çimento Fabrikası) olup, toplam 225 bin 731 metrekare alana sahip.

Muhammen bedeli 5 milyon 150 bin TL olan arazinin ihalesi 8 Haziran 2016 tarihinde saat 09:00'da Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında gerçekleşecek.İhaleye katılacakların;

- Nüfus cüzdanı suretini
- Kanuni ikametgah belgesini
- Teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu
- Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri
- Kamu tüzel kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekiyor.

HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.