Ağaoğlu Junior Gayrimenkul Faaliyete Geçti

İnşaat sektörüne Ağaoğlu İnşaat'ın 'junior'ı geliyor : Ağaoğlu Junior Gayrimenkul

13 Ağustos 2015
Ağaoğlu Junior Gayrimenkul Faaliyete Geçti

İnşaat sektörüne Ağaoğlu İnşaat'ın 'junior'ı geliyor : Ağaoğlu Junior Gayrimenkul

2 milyon liralık sermayeyle inşaat sektörüne giriş yapan Ağaoğlu Junior Gayrimenkul, Ağaoğlu İnşaat'ın üst düzey isimlerinden Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu, Hakkı İbrahimağaoğlu ve Onur İbrahimağaoğlu'nun yönetiminde olacak.

İnşaar sektörünün önemli oyuncularından Ağaoğlu İnşaat'ın 'Junior' versiyonu kuruldu. Toplam sermayesi 2 milyon lira olan Ağaoğlu Junior Gayrimenkul'ün genel merkezi Ataşehir'de yer alıyor.

6 Ağustos 2015 günü İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) kaydı yapılan şirket, ev-konut inşaatı kategorisinde faal olacak.

Yönetim kurulu başkanlığını tek olarak Onur İbrahimağaoğlu'nun yürüteceği Ağaoğlu Junior Gayrimenkul'de başkan yardımcılığını Hakkı İbrahimağaoğlu, yönetim kurulu üyeliğini ise Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu yapıyor.

Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu, aynı zamanda Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun da üst düzey isimleri arasında yer alıyor.

Şirketin 2 milyon liralık sermayesinde dağılım ise 1 milyon lirayla Hakkı İbrahimağaoğlu ve Onur İbrahimağaoğlu'nda. Ağaoğlu Junior Gayrimenkul'ün, sektörde ne tür projelere imza atacağı şimdiden merak ediliyor.

Ağaoğlu Junior Gayrimenkul, iş tanımını şöyle açıklıyor :

1) Yurt içinde ve yurt dışında, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü arazi, bina, konut, dükkan, ofis, otel, arsa, ve benzeri her türlü gayrimenkulün satın alınması, işletilmesi, kiralanması, satılması, inşaat işlerinin taahhüdü, muhtelif yıllara sâri olacak inşaat işlerinin, kat mülkiyeti esaslarını ihtiva eden arsa karşılığı apartman dairesi, işyeri, villa ve benzeri inşaatların yapılması,

2) Her nevi etüt, proje, montaj, kontrollük, gayrimenkul danışmanlığı, gayrimenkul değerleme ve ekspertiz işlerinin yapılması,

3) Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

4) Sahibi olduğu gayrimenkullere ilişkin olarak inşaat, sıhhi tesisat, elektrik tesisat malzemelerinin ve bunların teferruatlarının, makine ve teçhizat, alet ve malzeme ara ve ham maddelerin satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, rehin etmek, rehin almak, devir etmek, devir almak,

5) Şirket, Kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanununun 48 Maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir. Bu kapsam doğrultusunda;

a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaatını yapabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Her türlü imtiyaz, patent, know how ve lisansı satın alabilir, satabilir; bunları bir ücret karşılığında kullanabilmek için kiralayabilir ve başkalarına kiraya verebilir.

b) Şirket, amacına ulaşmak için faaliyet konusu kapsamına girmek koşulu ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar, iş ortaklıkları (Joint-Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir, yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü yapılan her türlü ihaleye katılabilir.

c) Şirket, her türlü taşınır malların alım ve satımı ile iştigal konusuyla ilgili hammaddeler, yarı mamul mallar, yardımcı ve yan ürünler, malzemeler, makineler ve teçhizatlar satın alabilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir;

d) Şirket, finansman ihtiyacını karşılamak maksadıyla aşağıda tahdidi olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir. - Mevzuat hükümleri dâhilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir; yurt içi ve yurt dışında yerleşik finansal, sınaî ve ticari kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir; bu konuda kefalet, rehin ve benzeri ayni ve şahsi teminatlarla sınırlı olmaksızın her türden teminat sözleşmelerini akdedebilir; - Şirket, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi veya üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı aynî hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehnedebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; - Borsa bankeri, komisyoncu, menkul kıymet portföy işletmecisi veya aracı kurum olarak faaliyette bulunmamak şartıyla tahvil, Hazine bonosu, kıymetli evrak ve sair menkul kıymetleri iktisap edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, mülkiyetindeki malvarlıklarına ilişkin olarak bunların ihracını yaptırabilir;

e) Şirket, konusuyla ilgili fuarlara katılabilir; her türlü yurtiçi ve yurtdışı tanıtım, reklam, pazarlama ve yürütme organizasyonlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçi ve gerekse yurtdışında turizm acente ve irtibat büroları kurabilir, işletebilir, mümessillik ve acentelik verebilir.

f) Şirket, konusuyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir;

g) Şirket, konusuyla ilgili teknik danışmanlık verebilir;

h) Şirket, toptan ve perakende satış teşkilatı kurabilir;

i) Şirket, modeller, şemalar, özel işletme prosesleri, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, lisanslar, know-how ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir;

j) Şirket, bir senede bağlanmış olup olmamalarına bakılmaksızın alacakların ve alacak haklarının üzerinde bilcümle hukuki işlemde bulunabilir;HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Tahincioğlu, Eylül ayında Dubai’de basın toplantısı yapacak

Tahincioğlu, Eylül ayında Dubai’de basın toplantısı yapacak

Tahincioğlu Gayrimenkul, 11 Eylül’de Dubai Cityscape’de düzenlenecek toplantıda basınla bir araya ge

22 Ağustos 2017


Kuzu Grup ‘En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde 130’a yükseldi

Kuzu Grup ‘En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde 130’a yükseldi

Kuzu Grup, ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde 11 sıra yükselerek 130’a yükse

21 Ağustos 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat