Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nden Satılık 2 Arsa

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü 2 arsasını 23 Ağustos'ta ihaleyle satışa çıkarıyor...

11 Ağustos 2016
Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nden Satılık 2 Arsa Alanya Milli Emlak Müdürlüğü 2 arsasını 23 Ağustos'ta ihaleyle satışa çıkarıyor...

Antalya Alanya Milli Emlak Müdürlüğü Konaklı ve Mahmutlar mahallesinde yer alan 2 arsasını satışa çıkardı. Arsaların toplam muhammen bedeli 4 milyon 401 bin 359 TL olarak belirlendi.

Konaklı mahallesinde yer alan arsa Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09/09/2005 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında olup, Günübirlik Turizm Tesis Alanı içerisinde kalıyor. Arsa üzerine konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastane, çayhane vb. tesisler yapılabilir.

Mahmutlar mahallesindeki arsa ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Tercihli Kullanım Alanında kalıyor. TAKS: 0,25 KAKS: 1,50 olmak üzere 6 kat olup, söz konusu parsel çekme sınırı içinde kaldığından tek başına inşaat yapılamıyor.Satışa söz konusu arsaların ihalesi 23 Ağustos 2016 günü 10:00 ve 12:00 saatlerinde gerçekleşecek. İhale Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nde yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.