Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi’nden Satılık 24 İşyeri

12 Ocak 2016
PAYLAŞ
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi’nden Satılık 24 İşyeri

Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi açık teklif usulü ile işyeri satışa çıkarıyor…

Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi, Osmancık Caddesi’nde konumlanan 24 işyerlerini açık teklif usulü ile atışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Fiyatların 40 bin TL ile 500 bin TL arasında değişiklik gösterdiği Gümüşhacıköy satılık işyeri ihalesi 28 Ocak 2016’da Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Birinci toplantıya yeterli katılım olmazsa ikinci oturum 11 Şubat 2016’da yapılacak.

İHALE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) Kanuni ikametgâh olması;
B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
C) İmza sirküleri vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
F) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
H) İdari şartnamenin 14. maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi’nden Satılık 24 İşyeri" haberine ait yorum yok

Yorum Yap