Ankara Büyükşehir Belediyesi gayrimenkullerini satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 adet gayrimenkulü ihale yolu ile satacak.

01 December 2018
Ankara Büyükşehir Belediyesi gayrimenkullerini satıyor Başkent Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Çerçideresi mahallesi, Yakacık mahallesi ve Yeniçağ mahallelerinde yer alan ve mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 5 adet gayrimenkul ihale yolu ile satılacak.

Söz konusu gayrimenkullerin ihalesi 13 Aralık 2018 günü belediyenin Hipodrom Caddesi üzerinde yer alan binasında yapılacak. Öte yandan gayrimenkuller toplam 44 milyon 685 bin 675 TL bedel ile satışa sunuldu.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için belediyeden aranan şartları belirten bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

1. " 1- Kimlik ve Yetki Belgeleri. b- İkametgâh Belgesi. c- Teklif Mektubu, d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, e- Yer Görme Belgesi. f- Şartname Alındı Makbuzu. g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.
2. 4- İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.
3. 5- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
4. 6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
5. 7- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6. 8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygungörülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum