Ankara Kazan Belediyesi’nden 21 Milyona Satılık Termal Otel

08 Nisan 2016
PAYLAŞ
Ankara Kazan Belediyesi’nden 21 Milyona Satılık Termal Otel

Ankara Kazan Belediyesi mülkiyetinde bulunan termal oteli 22 Nisan Cuma günü saat 11:00’da satışa çıkarıyor...

Ankara Kazan Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan Kayı Mahallesi’ndeki termal oteli satışa çıkarıyor. 22 Nisan Cuma günü saat 11:00’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkacak olan otelin bedeli 21 milyon 100 bin TL+KDV.

Kazan Belediyesi termal otel ihalesi 22 Nisan Cuma günü belediye meclik toplantı salonunda yapılacak.

ankara kazan

İHALE KATILIM ŞARTLARI VE DETAYLARI
1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1(bir) adet Termal Otel’in, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.
3 - İhale 22.04.2016 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 - Taşınmaz bedeli peşin veya %50’si peşin kalan kısmı 4 taksitle (İdari Şartnamenin 10. Maddesinde belirtildiği üzere) tahsil edilecektir.
5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A - Gerçek Kişiler İçin
a - Teklif Mektubu
b - İkametgâh belgesi,
c - Nüfus cüzdanı örneği,
d - Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
e - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı,
f - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
B - Tüzel Kişiler İçin
a - Teklif Mektubu
b - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilinin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ile imza sirküleri.
c - Ortak Katılım halinde ortaklık beyannamesi.
d - Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek
e - İstekliler teklifleri ile birlikte uluslararası - global otel firmalarından birinin bahse konu gayrimenkulün üzerinde faaliyet göstereceğine dair iyi niyet mektubu
f - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı,
İsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kazan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür.
6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00/1220-1227) müracaat etmeleri ve ¨250,00 bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.
7 - İstekliler ihale dosyalarını 22.04.2016 tarihinde saat 10.00’a kadar Kazan Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1) teslim etmelidirler.


"Ankara Kazan Belediyesi’nden 21 Milyona Satılık Termal Otel" haberine ait yorum yok

Yorum Yap