Ankara Pursaklar'da satılık gayrimenkul

Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Pursaklar'da yer alan 6 adet gayrimenkul satışa sunuldu.

22 January 2019
Ankara Pursaklar'da satılık gayrimenkul Başkent Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yer alan 6 adet gayrimenkul, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu.

Pursaklar'ın Saray ve Ovacık mahallerinde yer alan arsalar için toplam 41 milyon 95 bin TL muhammen bedel belirlendi. Öte yandan gayrimenkuller konut ve kentsel servis alanı imarı taşıyor.İHALE ŞUBAT'TA

Sözkonusu gayrimenkuller için 5 Şubat günü ihale düzenlenecek. Açık artırma usulü ile ihale edilecek gayrimenkullerin satışı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından yapılacak. Düzenlenecek ihaleye ilişkin bir açıklama yayınlandı:

"1- İhaleye katılacak isteklilerin:
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde
belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
d) Kapalı Teklif ile satışı yapılacak taşınmazda ise; istenilen belgelerle birlikte usulüne uygun olarak 2886 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca hazırlanacak teklif mektubunun, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2- Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
3- Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
4- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale servisinde görülebilinir.
5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum