Ankara Sincan Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa

Sincan Belediyesi Mustafa Kemal ve Mülk mahallesinde yer alan iki arsasını satışa çıkarıyor...

09 Eylül 2016
Ankara Sincan Belediyesi'nden Satılık 2 Arsa Sincan Belediyesi Mustafa Kemal ve Mülk mahallesinde yer alan iki arsasını satışa çıkarıyor...

Sincan Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 2 arsasını satışa çıkarıyor. Arsalardan biri Mustafa Kemal mahallesi 1392 ada 12 parselde bulunuyor. 498 metrekarelik arsa Konut parseli olup 2 katlı Ayrık Düzen ve Yapılaşma Koşulları TAKS = 0.15, KAKS=0.30’ dur. Arsanın toplam inşaat alanı 149,40 metrekaredir. Zeminde 74,70 metrekarelik inşaata alanına sahip. Arsa için 99 bin 600 TL isteniyor.

Diğer arsa ise Mülk mahallesinde yer alıyor. 233 ada 15 parsel kayıtlı olan 2 bin 918 metrekarelik arsa yerleşim merkezinde kadastro parselidir. Onaylı imar planı bulunmamakta olup Belediye hizmetlerinden (yol, su, elektrik ve otobüs hizmetlerinden) yararlanıyor. Arsanın bedeli 77 bin 846 TL olarak belirlendi.Satışa söz konusu arsaların ihalesi 28 Eylül 2016 günü saat 15:00 ve 15:30 saatlerinde gerçekleşecek. İhale Sincan Belediyesi 2. kat meclis toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

İstekli Gerçek Kişiyse
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),
b) Noter onaylı imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

İstekli Tüzel Kişilikse
a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri,
c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kartal Park 34'te 60 ay 0 faiz fırsatı

Kartal Park 34'te 60 ay 0 faiz fırsatı

Demir Yapı Organizasyon, Hak Yapı, İsmail Demirtaş Beton işbirliği ile inşa edilen Kartal Park 34 pr

25 Eylül 2017


İBB'den satılık 5 arsa

İBB'den satılık 5 arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim günü Eyüp, Şişli, Kurtköy ve Kartal'da bulunan 5 arsasını sat

24 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat