Antalya Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nden Satılık Arazi

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü bin 100 metrekarelik arazisini 7 Haziran'da satışa çıkarıyor...

26 Mayıs 2016
Antalya Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nden Satılık Arazi Alanya Milli Emlak Müdürlüğü bin 100 metrekarelik arazisini 7 Haziran'da satışa çıkarıyor...

Antalya Alanya Milli Emlak Müdürlüğü Antalya Alanya Mahmutlar mahallesinde yer alan arazisini satışa çıkarıyor. Mevcutta yeşil alan ve meyve bahçesi olan arazi imarda tercihli kullanım alanı olarak gözüküyor.

Bin 100 metrekare alana sahip olan arazinin bedeli 2 milyon 35 bin 463 TL olarak belirlendi. Söz konusu arazinin ihalesi 7 Haziran 2016 tarihinde saat 15:00'da yapılacak. İhale Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nde gerçekleşecek.

Arazi TAKS:0.25, KAKS:1.50 olmak üzere 6 kat olup söz konusu parsel çekme sınırı içinde kaldığından tek başına inşaat yapılamıyor.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Geçici Teminatı
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. )
- Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri
- Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesi vermeleri gerekiyor.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.