Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık Arsa

30 Mart 2016
PAYLAŞ
Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık Arsa

Arnavutköy Belediyesi Baklalı, Boyalık, Hacımaşlı ve Sazlıbosna mahallelerinde yer alan 7 arsasını satışa çıkarıyor...

Arnavutköy Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 7 arsasını satışa çıkarıyor. Baklalı, Boyalık, Hacımaşlı ve Sazlıbosna mahallelerinde yer alan arsaların toplam muhammen bedeli 20 milyon 563 bin TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleşecek. İhale Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binası Encümen odasında yapılacak. İhaleye katılacaklar 200 TL bedel karşılığında ihale şartnamesini Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

arnavut

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Gerçek Kişilerde;

1 - İkametgâh belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

- Tüzel Kişilerden;

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

- Ortak Girişimlerden;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.


"Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap