Arnavutköy’deki gayrimenkuller 5 milyon TL’den ihaleye çıkacak

Haraççı, Boğazköy ve Hadımköy’deki taşınmazlar, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı.

16 Temmuz 2017
Arnavutköy’deki gayrimenkuller 5 milyon TL’den ihaleye çıkacak Haraççı, Boğazköy ve Hadımköy’deki taşınmazlar, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne bağlı, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Haraççı ve Boğazköy’deki iki adet arsa ve Hadımköy’deki 3 adet daire ihale yoluyla satılacak. Boğazköy’de bulunan 240 metrekarelik arsa için 312 bin 338 lira, Haraççı’da bulunan 70 metrekarelik arsa için 4 milyon 283 bin 640 lira bedel isteniyor. Hadımköy’de yer alan daireler için ise toplamda 450 bin TL bedel belirlendi.

İhale, kapalı teklif usulü ile 27 Temmuz 2017’de, saat 11:00 ile 11:50 arasında Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binası’nda düzenlenecek.

İhale detaylarına aşağıdadır;

Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No: 79 / ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 200 (İki Yüz) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Toplam Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

Haraççı

4577

7

1070,91

4.283.640,00 TL

128.510.00 TL

27.07.2017

11.00

2

Boğazköy

4726

2

  240,26

   312.338,00 TL

9.371.00 TL

27.07.2017

11.15

Sıra No

Bölge

Ada

Parsel

B1 Blok

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kat/Daire No

3

Hadımköy

709

1

1/6

150,000.00 TL

4.500.00 TL

27.07.2017

11.30

4

Hadımköy

709

1

1/7

150,000.00 TL

4.500.00 TL

27.07.2017

11.40

5

Hadımköy

709

1

1/8

150,000.00 TL

4.500.00 TL

27.07.2017

11.50

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgâh belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 27.07.2017 günü saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum