Ataşehir Belediyesi’nden 3 Milyon 894 Bin TL'ye Satılık Arsa

Ataşehir Belediye Başkanlığı Esatpaşa’daki bin 204,11 metrekare arsayı 3 milyon 894 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor...

02 Temmuz 2016
Ataşehir Belediyesi’nden 3 Milyon 894 Bin TL'ye Satılık Arsa Ataşehir Belediye Başkanlığı Esatpaşa’daki bin 204,11 metrekare arsayı 3 milyon 894 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor...

Ataşehir Belediye Başkanlığı, Esatpaşa Mahallesi’nde konumlanan bin 204,11 metrekare arsayı 3 milyon 894 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor.19 Temmuz 2016 saat 11:30’da yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç ihale saatine kadar ulaştırması gerekiyor.

İHALE DEYATLARI VE KATILIM ŞARTLARI
Gerçek Kişiler
1 - Nüfus Cüzdanı Sureti
2 - Kanuni İkametgâh Belgesi
3 - Geçici Teminat makbuzu
4 - İhale dosyası alındı makbuzu
5 - SGK, Vergi Dairesi, Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar, alınmış ıslak imzalı borcu yoktur belgesi aslı.
6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri.
Tüzel Kişilerden
1 - Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu kurumdan alınmış yetki belgesi (Belge ihale ilan tarihinden sonraki tarihli olmalıdır.)
2 - Yabancı şirketler için ihale konusu taşınmazı edinebileceklerine dair Valilikten alınacak izin onay belgesi.
3 - Temsilcinin noter onaylı imza sirküleri
4 - Geçici Teminat
5 - Dosya Bedeli
6 - Temsilcinin Kimlik Örneği
7 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden İhale tarihi itibarı ile borcu yoktur belgesi.
*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığı, belediye mülkiyetinde olan 2 bin 192 metrekare arsayı 2 milyon

16 Ekim 2017


Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

İzmir Ulukent'te inşa edilen Norda Homes projesinde çalışmaların yanı sıra daire satışları da devam

15 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.