Ataşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa!

İstanbul Ataşehir'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

26 Ağustos 2015
Ataşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa!

Ataşehir Belediyesi Örnek, Esat ve Ünalan mahallelerindeki belediyeye ait arsayı satışa çıkarıyor. İşte detayları...

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Ataşehir Belediyesi Örnek, Esat ve Ünalan mahallelerindeki belediye ait toplam 1.204,11 metrekare arsayı ihale yoluyla satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İhale saat 1 Ekim 2015, saat 11:00'da yapılacak. 4 milyon 831 TL muhammen bedelle satışa çıkacak olan arsa ihalesinde 134 bin 995 TL geçici teminat isteniyor.

İhale katılım için gerekli belgeler

Gerçek Kişiler
1 - Nüfus Cüzdanı Sureti
2 - Kanuni İkametgâh Belgesi
3 - Geçici Teminat makbuzu
4 - İhale dosyası alındı makbuzu
5 - Vergi Dairesinden ve SGK ve Belediyeden borcu olmadığına dair güncel belge
6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname.
Tüzel Kişilerden
1 - Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu kurumdan alınmış yetki belgesi (Belge ihale ilan tarihinden sonraki tarihli olmalıdır.)
2 - Yabancı sermayeli şirketler için ihale konusu taşınmazı edinebileceklerine dair Valilikten alınacak izin onay belgesi.
3 - Temsilcinin noter onaylı imza sirküleri
4 - Geçici Teminat
5 - Dosya Bedeli
6 - Temsilcinin Kimlik Örneği
7 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi.
* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
* İsteklilerin teklif zarflarını ihale zarflarının mahiyeti ile teklif verenin bilgilerini içerecek şekilde ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Saklı Bahçe projesi 325 bin TL’den satışta

Saklı Bahçe projesi 325 bin TL’den satışta

Ramsa Yapı tecrübesiyle İzmir Bornova’da hayata geçirilen Saklı Bahçe projesindeki daireler 325 bin

22 Kasım 2017


Tokat Turhal’da 30 işyeri 3.1 milyon TL’ye satılacak

Tokat Turhal’da 30 işyeri 3.1 milyon TL’ye satılacak

Tokat Turhal Belediyesi, Osmangazi ve Celal Mahalle’sinde konumlanan 30 işyerini ihale yoluyla satac

22 Kasım 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.