Ayvalık Belediyesi’nden Satılık 15 Arsa ve Daire

Balıkesir Ayvalık'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

26 Şubat 2016
Ayvalık Belediyesi’nden Satılık 15 Arsa ve Daire

Ayvalık Belediyesi mülkiyetindeki toplam 15 arsa ve daireyi 9 Mart’ta ihale ile satışa çıkarıyor…

Ayvalık Belediyesi mülkiyetinde yer alan 15 arsa ve daireyi ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

AYVALIK BELEDİYESİ SATILIK ARSA

İhale 9 Mart 2016 saat 13:15’te sırasıyla Ayvalık Belediye Başkanlığı Orhan Peker Sanat Galerisinde yapılacak.

‘Kapalı teklif’ usulü ile yapılacak olan ihaleye katılım için gerekli belgeler ise sırasıyla şöyle;
İSTENEN BELGELER : İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,
1 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.
2 - Geçici Teminatın belirtilen saate kadar yatırıldığına dair makbuz.
3 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
4 - Gerçek kişiler için ikametgah (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)
5 - Gerçek kişiler için imza beyanı (noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
6 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
7 - İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
8 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,
9 - Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.
10 - Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4,5,6,7, ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
11 - Ayvalık Belediyesine borcu (emlak, ilan reklam, kira vb.) olmadığına dair güncel belge,
12 - Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
13 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
14 - İhaleye kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak taşınmaz hariç posta, fax, mail vb. müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin %3’ü nispetinde geçici teminatı nakden veya süresiz teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin Geçici teminat bedelini ihale tarih ve saatine kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale edilecek arsalar ve dublex meskenler için istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin kapalı teklif zarflarını 09/03/2016 tarih ve saat 11:00’e kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kurtköy Paragon projesinde '0 faiz' imkanı sunuldu

Kurtköy Paragon projesinde '0 faiz' imkanı sunuldu

Konut satışlarının sürdüğü Kurtköy Paragon projesinde uygun ödeme seçenekleri de sağlanıyor.

15 Haziran 2019


İzmir'deki konut canlılığı bu yaz da sürüyor

İzmir'deki konut canlılığı bu yaz da sürüyor

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden göç alan İzmir'in konut dünyasında hareketlilik görülüyor.

15 Haziran 2019


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum