Ayvalık Belediyesi'nden Satılık Ev ve Arsa

Ayvalık Belediyesi toplam bedeli 3 milyon 517 bin 500 TL olan 2 arsa ve 3 evi satışa çıkarıyor...

20 Mayıs 2016
Ayvalık Belediyesi'nden Satılık Ev ve Arsa Ayvalık Belediyesi toplam bedeli 3 milyon 517 bin 500 TL olan 2 arsa ve 3 evi satışa çıkarıyor...

Balıkesir Ayvalık Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 3 adet ev ve 2 adet arsayı satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu evler Mithatpaşa ve Kemalpaşa mahallelerinde, arsalar ise Sakarya ve Mithatpaşa mahallelerinde yer alıyor.

Toplam muhammen bedeli 3 milyon 517 bin 500 TL olan gayrimenkullerin ihalesi 31 Mayıs 2016 tarihinde 13:30 ile 14:30 saatleri arasında sırayla Ayvalık Belediye Başkanlığı Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.
2 - Geçici Teminatın belirtilen saate kadar yatırıldığına dair makbuz.
3 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
4 - Gerçek kişiler için ikametgah (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)
5 - Gerçek kişiler için imza beyanı (noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
6 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
7 - İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
8 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,
9 - Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.
10 - Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
11 - Ayvalık Belediyesine borcu (emlak, ilan reklam, kira vb.) olmadığına dair güncel belge,
12 - Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.