• Emlak Haberleri
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 45 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 45 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 33 bin 844 metrekarelik arsasını 27 Kasım'da satışa çıkarıyor...

13 Kasım 2015
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 45 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 33 bin 844 metrekarelik arsasını 27 Kasım'da satışa çıkarıyor...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Plevne Mahallesi Yeni İzmir Caddesi üzerinde yer alan 33 bin 844 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 45 milyon TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 27 Kasım 2015 tarihinde saat 15:30'da gerçekleşecek. Satış ihalesi kapalı teklif usulü arttırma sureti ile  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000 TL'ye satın alınabilir ya da bir ücret ödemeden görülebilir. Başvuru dosyalarının en geç 27 Kasım 2015 tarihi saat 15:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Birimine teslim edilebilmesi ya da ihale saatine kadar komisyona postayla gönderilebilir.

ihale

İhaleye katılacak kişilerden istenilen belge ve şartlar

-  Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2015 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
-  Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
-  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
-  İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
- İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
- İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
- 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu
- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığı, belediye mülkiyetinde olan 2 bin 192 metrekare arsayı 2 milyon

16 Ekim 2017


Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

İzmir Ulukent'te inşa edilen Norda Homes projesinde çalışmaların yanı sıra daire satışları da devam

15 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.