Balıkesir Defterdarlığı'ndan Satılık Arsa

Balıkesir Defterdarlığı Hazineye ait olan Plevne mahallesindeki arsayı 2 milyon 50 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

10 Ağustos 2016
Balıkesir Defterdarlığı'ndan Satılık Arsa Balıkesir Defterdarlığı Hazineye ait olan Plevne mahallesindeki arsayı 2 milyon 50 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Altıeylül Plevne mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkardı. 1022 ada 1 parselde kayıtlı olan arsa 4 bin 880 metrekare yüzölçümüne sahip.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 0,40 Emsalli Sanayii alanında kalan arsanın tahmini bedeli 2 milyon 50 bin TL. Arsanın geçici teminat bedeli ise 410 bin TL olarak belirlendi.

Arsanın ihalesi 23 Ağustos 2016 günü saat 10:20'de Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacak. İhaleye dair şartname Balıkesir Defterdarlığı'ndan görülebilir.İhaleye katılacaklarda aranan belgeler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.