Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası Satışa Çıktı

Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binası 23 milyon 500 bin TL'ye ihaleye çıkıyor...

25 Ekim 2016
Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binası Satışa Çıktı Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binası 23 milyon 500 bin TL'ye ihaleye çıkıyor...

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketi Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasını satışa çıkardı. “Dörder Katlı İki Kargir Bina ve Tek Katlı Sinema Salonu ve İki Katlı Bürolar” vasfındaki gayrimenkul için 23 milyon 500 bin TL isteniyor.

Hacıilbey Mahallesi Ali Hikmet Paşa Caddesi Tavanlı Pınar Sokak'ta yer alan bina 4 bin 452 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Gayrimenkul için 705 bin TL tutarında geçici teminat yatırılması gerekiyor.

Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binası ihalesi 10 Kasım 2016 günü saat 14:30'da yapılacak. İhale Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10/A Kat: 3 Toplantı Salonu Altıeylül/BALIKESİR adresinde gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklarda aranan belgeler;
a) Gerçek Kişiler için; Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel Kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4.maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
ı) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili belgeleri sunmaları gerekmektedir.
i) 2886 Sayılı D.İ.K’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.
j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
k) İhale şartnamesinin 27. maddesinin (c) bendi uyarınca şartname ekinde örneği bulunan ‘Gayrimenkulün Fiili Teslimine İlişkin’ noterden düzenlenmiş taahhütname.
l) İhale şartnamesinin ekinde örneği bulunan ‘Satış İhalesine Katılıma İlişkin Taahhütname’.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ankara Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı

Ankara Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı

Avrupa'nın en büyük parkı olma özelliği taşıyacak Ankara Millet Bahçesi'nde inşaat çalışmaları başla

15 Haziran 2019


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dev satış

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dev satış

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 adet gayrimenkul satışa sunuldu.

14 Haziran 2019


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum