Başiskele Belediyesi'nden Satılık Arsa

Başiskele Belediyesi 4 bin 333 metrekarelik arsasını 2.2 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

11 Ağustos 2016
Başiskele Belediyesi'nden Satılık Arsa Başiskele Belediyesi 4 bin 333 metrekarelik arsasını 2.2 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Başiskele Belediyesi Yeniköy mevkii Sepetlipınar mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 181 ada 1 parselde kayıtlı olan arsa 4 bin 333 metrekare büyüklüğe sahip.

Muhammen bedeli 2 milyon 274 bin 825 TL olan arsanın ihalesi 22 Ağustos 2016 günü saat 11:00'da yapılacak. İhale Yuvacık Hizmet Binası 2. kat Kütüphane salonunda gerçekleşecek.

İhaleye dair şartname 500 TL karşılığında Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi'nden temin edilebiliyor.İhaleye katılacaklarda aranan belgeler;

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.