Beşiktaş’ta 7.8 Milyon Liraya Satılık Gayrimenkul

İstanbul Beyoğlu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

08 Ağustos 2014
Beşiktaş’ta 7.8 Milyon Liraya Satılık Gayrimenkul

Beşiktaş Rumelihisarı'nda 707,75 metrekarelik gayrimenkulü 7 milyon 800 bin lira bedelle 22 Ağustos 2014 tarihinde ihaleye çıkarıyor.

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş Rumelihisarı'nda 707,75 metrekarelik gayrimenkulü 7 milyon 800 bin TL bedelle 22 Ağustos 2014 tarihinde ihaleye çıkarıyor.

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi'nde yer alan 707,75 metrekare alana sahip gayrimenkul 7 milyon 800 bin TL'ye ihale edilecek. Geçici teminat bedeli 1 milyon 950 bin TL olan ihale, 22 Ağustos 2014 saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

İşte Beşiktaş Rumelihisarı'ndaki gayrimenkul için düzenlenen dev ihalenin ilanı:

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmaz malların satış ihalesi 22/08/2014 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Dosya No: 34070100336
İlçesi :Beşiktaş
Mahallesi: Rumelihisarı Mahallesi Tepecik Yolu Sokağı
Ada: 1468
Parsel: 52
Yüzölçüm: 707,75
Hisesi: Tam
Niteliği: Kargir Ev
Tahmini bedel: 7.800.000,00
Geçici teminat: 1.950.000,00
İhale saati: 14:30

- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

- Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

- İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.