Beylikdüzü Belediyesi'nden satılık gayrimenkul

Beylikdüzü Belediyesi, 14 adet gayrimenkulü ihale yolu ile satacak.

28 January 2019
Beylikdüzü Belediyesi'nden satılık gayrimenkul İstanbul Avrupa yakası Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkuller satışa sunuldu. Söz konusu 14 adet gayrimenkul için toplam 7 milyon 610 bin muhammen bedel belirlendi.

Satışa sunulan gayrimenkullerin tamamı konut imarlı durumda. Öte yandan ihale 12 Şubat 2019 günü saat 13.00'da Beylikdüzü Belediyesi binasında düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar belirlenen evrakları bir gün öncesinden teslim etmek durumundalar.

KAPALI TEKLİF USULÜ GEÇERLİ OLACAK

Beylikdüzü Beleyesi tarafından düzenlenecek ihalenin kapalı teklif usulü ile gerçekleşeceği bildirildi. Öte yandan ihalenin katılım şartlarına ilişkin bir açıklama yayınlandı:"1- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;
a-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
b-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun)."HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Avrasya Konutları 2 Projesi’nin Kaçırılmayacak Fırsatlar Devam Ediyor!

Avrasya Konutları 2 Projesi’nin Kaçırılmayacak Fırsatlar Devam Ediyor!

Fuzul Yapı’nın şehrin yeni merkezi mottolu projesi Başakşehir Avrasya Konutları 2’nin ön talep fırsa

29 July 2022


Konut satışlarında artış devam edebilir

Konut satışlarında artış devam edebilir

NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, “TÜİK’in verileri bize konut sektörünün h

26 July 2022


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum