• Diğer Haberler
  • Beylikdüzü Yat Limanı İmar Planı Değişikliği Onaylandı

Beylikdüzü Yat Limanı İmar Planı Değişikliği Onaylandı

Beylikdüzü Yakuplu Yat Limanı imar planı değişikliği askıya çıktı. İşte detayları...

24 Mayıs 2016
Beylikdüzü Yat Limanı İmar Planı Değişikliği Onaylandı Beylikdüzü Yakuplu Yat Limanı imar planı değişikliği askıya çıktı. İşte detayları...

Beylikdüzü Yat Limanı imar planı değişikliği askıya çıktı. Beylikdüzü Yakuplu Mevkiinde Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 27 Ekim 1998 ve 27 Mayıs 2010 tarihlerinde onaylanan Beylikdüzü Yakuplu 1/10000 ölçekli Yat Limanı Uygulama İmar Planı değişikliğinde 2 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelikte” değişiklik yapılmasına dair belirtilen koşullar doğrultusunda yapılaşma koşullarının artırılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği bakanlıklık tarafından onaylandı.

PLAN NOTLARI
1- 3621 SAYILI “KIYI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

2- PLANLANAN KIYI YAPILARINA AİT UYGULAMA PROJELERİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA DENİZ YAPILARININ İNŞAATINA BAŞLANILACAKTIR. YAPIMI PLANLANAN ALANLARIN İNŞAATI VE KULLANIMINDA DENİZ KİRLİLİĞİ VE SIĞLAŞMAYA NEDEN OLUNMAMASI, SEYİR EMNİYETİ, CAN, MAL VE DENİZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AÇISINDAN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINARAK, GECE VE GÜNDÜZ UYGUN İŞARETLERLE MARKALANMASI GEREKMEKTEDİR.

3- İNŞAAT VE HAFRİYAT SIRASINDA PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE TOKSİT MADDE KULLANILMAYACAKTIR.

4- MÜLGA AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.07.1998 TARİH VE 9682 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN;

PİEZOMETRİK RASATLARIN YAPILARAK MEVSİMSEL Y.A.S. DEĞİŞİMLERİNİN GÖZLEMLENMESİ,
SAHANIN GENEL YAMAÇ HAREKETLERİNİN İZLENMESİ VE ALINAN ÖNLEMLERİN YETERLİLİĞİNİN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN 4 ADET BOYUNA HAT ÜZERİNE 6 AYRI NOKTADA İNKLOMETRE İLE ÖLÇÜM YAPILMASI,
G.P.S. ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI,
İNKLOMETRE ÖLÇÜM HATLARI BOYUNCA VE HER TÜR DAYANIM YAPILARI İLE İLGİLİ STABİLİTE ANALİZLERİNİN YAPILARAK YAMAÇ KAYMA GÜVENLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HUSUSLARINDA İLGİLİ FİRMASINCA AYLIK PERİYODİK ÖLÇÜM SONUÇLARI ŞEKLİNDE İLGİLİ İDARESİNE RAPOR VERİLECEKTİR.

5- ALANA İLİŞKİN 11.11.2010 TARİHİNDE ONAYLI JEOLOJİK VE JEOTEKNİK RAPORDA BELİRTİLEN HUSUSLAR VE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINARAK İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLECEKTİR.

6- YAT LİMANININ İHTİYACI OLAN ÜST YAPI TESİSLERİ İÇİN EMSAL, KARA ALANININ % 20’SİNİ, MAKSİMUM YÜKSEKLİK 7.50 METREYİ GEÇEMEZ. YAT LİMANINDA KONAKLAMA TESİSİ YAPILMASI HALİNDE, BU TESİSLERİN YÜKSEKLİKLERİ 6.50 METREYİ (2 KAT) VE EMSALİ TOPLAM EMSALİN % 20’SİNİ GEÇEMEZ. YAT LİMANLARINDA TÜM ÜST YAPILARDA KOT HER BİNANIN KÖŞE NOKTALARININ ARİTMETİK ORTALAMASI ALINARAK BULUNUR.

7- DOLGU YAPILMAK SURETİYLE KAZANILACAK ARAZİLERİN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KARA TARAFINDA BULUNAN ALANLARLA YOL BAĞLANTISI, ONAYLI İMAR PLANLARI İLE BÜTÜNLEŞECEK ŞEKİLDE İLGİLİ İDARESİNCE SONUÇLANDIRILACAKTIR.

8- İNŞAAT AŞAMASINDA VE İŞLETME DÖNEMLERİNDE ÇED RAPORLARI VE EKLERİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR İLE 5491 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNLARA İSTİNADEN YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI GEREKMEKTEDİR.

9- 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA YER ALAN SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ HÜKÜMLER İLE SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNİN EK-6 MADDESİNDE YER ALAN ATIKSU DEŞARJ DEĞERLERİNE UYULMASI VE DENİZ SUYUNDA ÇÖZÜLMEYEN VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER İÇEREN DOLGU MALZEMELERİNİN KULLANILMAMASI GEREKMEKTEDİR.

10- BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA KONUSU VE İLGİSİNE GÖRE;

• 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU,
• 3386 VE 5226 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU,
• 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
• 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
• 618 SAYILI LİMANLAR KANUNU,
• 655 SAYILI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,
• 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU,
• 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU VE SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ,
• İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK,
• 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE İLGİLİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ,
• BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ,
•BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI,
• DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI;
• AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
• 5378 SAYILI “ENGELLİLER HAKKINDA KANUN” VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK KENTSEL, SOSYAL, TEKNİK ALTYAPI ALANLARINDA VE YAPILARDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN İLGİLİ STANDARTLARINA UYULACAKTIR.

AYRICA, YUKARIDA BELİRTİLEN KANUN VE YÖNETMELİK DIŞINDA DİĞER İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYULMASI ZORUNLUDUR.

11- YAPIMI TAMAMLANAN TESİSİN İŞLETMESİ AŞAMASINDA DENİZ, CAN, MAL VE SEYİR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AÇISINDAN KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖRÜŞÜ ALINARAK İALA STANDARTLARINA UYGUN GÜNDÜZ VE GECE İŞARETLER İLE MARKALANMASI, SÖZ KONUSU TESİS İÇİN ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINDAN İŞLETME İZNİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

12- MÜLGA BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (DENİZ ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 26.06.2009 GÜN VE 21747 SAYILI YAZISI UYARINCA;
YAT LİMANINA AİT DOLGU ALANI İÇERİSİNDE KALAN BORU HATTININ KORUNMASINA YÖNELİK OLARAK DOLGU ALANININ İNŞAATI AŞAMASINDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

13. İstanbul VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 24.03.2009 GÜN 5807-5991 SAYILI YAZISI UYARINCA;

PROJENİN UYGULANMASI SIRASINDA; DOLGU MALZEMELERİNİN DENİZ ORTAMINA YAYILMAMASI VE KİRLİLİK YARATMAMASI İÇİN UYGUN MALZEME KULLANILACAK VE BETON PERDE GİBİ YAPISAL ÖNLEMLER ALINACAK, İNŞAAT AŞAMASINDA SU SİRKÜLASYONUNUN DOĞAL AKIŞI ETKİLENMEYECEK, PLANDA BELİRLENEN ALANININ DIŞINA ÇIKILMAYACAK, İŞLETME SIRASINDA BU ALANA GELEBİLECEK SİNTİNE AĞI, PETROL AĞI, KİMYASAL ATIKLAR İLE BENZERİ ZARARLI MADDELERİN DENİZE DÖKÜLEREK FLORA VE FAUNANIN ZARAR GÖRMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK, DENİZ ORTAMINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ FAALİYET BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK, YAPILACAK YAT LİMANINDAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT SU ÜRÜNLERİ KORUMA KONTROL TEKNELERİNİN ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANMALARI VE 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU VE SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN SU KİRLİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.

14- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜLGA İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN 20.02.1998 GÜN VE 4720 SAYILI KARARI UYARINCA YAPILACAK HAFRİYAT SIRASINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE İVEDİLİKLE İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE VE KORUMA KURULUNA HABER VERİLECEKTİR.

15- YAT LİMANINDA YAPILACAK HANGAR, ATÖLYE, KONTROL KULESİ VE DENİZ FENERİ GİBİ BAKIM – ONARIM VE TEKNİK ALTYAPI YAPILARINDA TEKNİK GEREKÇELER VE ULUSLARARASI STANDARTLAR GÖZETİLEREK BELİRLENECEK OLAN MAKSİMUM YÜKSEKLİK 20 METREDİR.

16- BU PLAN KAPSAMINDA BULUNAN HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ VEYA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLARDA PROJE VE FİİLİ UYGULAMA YAPILMADAN ÖNCE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

17- YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERİN GEREK İNŞAAT AŞAMASINDA, GEREKSE UYGULAMA AŞAMASINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUK, KONUSUNA GÖRE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE BİRLİKTE YATIRIMCI VE İLGİLİ İDAREYE (VALİLİK VE BELEDİYE) AİT OLACAKTIR.

1/1000 ölçekli plan için tıklayınız

1/5000 ölçekli plan için tıklayınız


HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2019’da açılacak

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2019’da açılacak

Toplam 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip olan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 2019 yılında hizmete açıl

12 Ocak 2018


Kanal Riva projesinin imzaları atıldı

Kanal Riva projesinin imzaları atıldı

İmzaları da atılan Kanal Riva projesiyle ilgili Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, projenin B

12 Ocak 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum