Beyoğlu Belediyesi’nden 81.4 Milyon TL’ye Satılık Bloklar

25 Kasım 2015
PAYLAŞ
Beyoğlu Belediyesi’nden 81.4 Milyon TL’ye Satılık Bloklar

Beyoğlu Belediyesi Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi kapsamında yer alan 4 bloğu satışa çıkardı...

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Çukur mahallesinde yer alan Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi kapsamında değerlendirilecek 4 bloğu kat karşılığı satışa çıkardı.

7 bin 247 metrekare inşaat alanına sahip olan gayrimenkullerin kullanılabilir brüt alanı 4 bin 70 metrekare. Satışa söz konusu taşınmazların muhammen bedeli 81 milyon 408 bin 600 TL olarak belirlendi.

arsa

Satışa söz konusu taşınmazların ihalesi 8 Aralık 2015 tarihi saat 10:30'da Beyoğlu Belediyesi Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi bin TL karşılığında Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliğinden (Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50 Beyoğlu/İSTANBUL) satın alınabilir yada aynı adresten ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak olan kişilerden istenen belgeler

Gerçek Kişilerden istenen evraklar:
- Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C.Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”,
- Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,
- Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
- Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
- Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
- Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
- Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi

Tüzel Kişilerden istenen evraklar:
- Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,
- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,
- Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
- Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
- Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
- Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
- Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
- Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


"Beyoğlu Belediyesi’nden 81.4 Milyon TL’ye Satılık Bloklar" haberine ait yorum yok

Yorum Yap