Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Özel Proje Alanı İmar Planı Askıda

06 Şubat 2016
PAYLAŞ
Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Özel Proje Alanı İmar Planı Askıda

Beyoğlu Camiikebir Mahallesi “Özel Proje Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı askıya çıktı….

İstanbul Avrupa Yakası Beyoğlu Camiikebir Mahallesi “özel proje alanı”na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı askıya çıktı.

ÖZEL PROJE ALANI NEDİR?

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
“Bakanlığımızın 3 Şubat 2016 tarih ve 1653 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesinde bulunan Bakanlığımız tarafından 5 Mart 2015 tarihinde 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (ğ) bendi kapsamında “Özel Proje Alanı” olarak belirlenen alana ilişkin Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planına iletilen itirazlar kapsamında, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 3 Aralık 2015 gün ve 3968 sayılı kararı dikkate alınarak -1- paftalık 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve -6- paftalık 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ğ) maddesi uyarınca NİP-13299,1 ve UİP-13300,1 plan işlem numarası alarak 03.02.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 05.02.2016-05.03.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. “

Beyoğlu Camiikebir Mahallesi 1045 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılı parsellerden oluşan planlama alanında Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi planlanıyor.

Bölge, 5 Mart 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Özel Proje Alanı” ilan edilmişti.

İmar Planı Detayları İçin Tıklayınız

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Özel Proje Alanı İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap