Beyoğlu Örnektepe ve Sütlüce Kentsel Dönüşüm Planı Askıda

İstanbul Beyoğlu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

04 Aralık 2015
Beyoğlu Örnektepe ve Sütlüce Kentsel Dönüşüm Planı Askıda

Beyoğlu Örnektepe ve Sütlüce mahalleleri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı...

Beyoğlu Örnektepe ve Sütlüce mahalleleri 3256, 3258, 3259, 3260 ve 3751 ada riskli alana ilişkin 15000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı askıya çıktı.

4 Aralık 2015'te askıya çıkan imar planları 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 4 Ocak 2016'ta askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
1.Plan, plan paftaları, plan notları, plan raporu ile bütündür. Plan raporunda, plan notlarında ve plan paftalarında belirtilmeyen hususlarda ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

2.Planlama alanı sınırı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bakanlar kurulunca 24 Eylül 2012 tarihinde kararlatırılan ve 20123786 karar sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve bu karar eki krokide yer alan sınırdır. Plan kapsamında; deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, sığınak yönetmeliği, İski yönetmeliği, su kirliliği kontrol yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine uyulacak olup, açıklanamayan hususlarda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 644 sayılı Çevre ve Şehirilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararname 3194 sayılı kanun ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3.Planlama alanlarında, uygulama ilçe belediyesince onaylanacak kentsel tasarım projesine göre yapılacaktır.

4.Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

5.5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarında, Tük standartları enstitüsünün ilgili standardına uyulacaktır.

PLAN NOTLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.