Biga Belediyesi'nden Satılık Gayrimenkul

Biga Belediyesi eski belediye hizmet binasındaki ve Hamdibey mahallesindeki gayrimenkullerini satışa çıkarıyor...

26 Ağustos 2016
Biga Belediyesi'nden Satılık Gayrimenkul Biga Belediyesi eski belediye hizmet binasındaki ve Hamdibey mahallesindeki gayrimenkullerini satışa çıkarıyor...

Biga Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan eski belediye hizmet binasındaki 198, 227, 228 ve 229 no.lu 2.300,89 m2'lik bağımsız bölümleri birlikte ve Hamdibey Mahallesi 383 ada 11 parselde bulunan 1, 2, 3 ve 4 no.lu 1.074,00 m2'lik bağımsız bölümleri birlikte olacak şekilde satışa çıkarıyor.

Eski belediye binasındaki gayrimenkullerin muhammen bedeli 3 milyon 250 bin TL, Hamdibey mahallesindeki gayrimenkullerin muhammen bedeli ise 2 milyon TL olarka açıklandı. İhaleye dair şartname 500 TL karşılığında Biga Belediyesi Gelir Şefliğinden satın alınabiliyor.

İhaeye katılacaklardan istenen belgeler;

a - İkametgah belgesi,
b - Nüfus Cüzdan örneği,
c - Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,
d - Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2016 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),
e - Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
f - Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,
g - Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
h - Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Başiskele’de 3 arsa satacak

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü ve Gebze Emlak Müdürlüğü,

23 Ekim 2017


Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Tüm konutlar deprem sigortalı oluyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm konut ve b

22 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.