Biga Belediyesi'nden Satılık Gayrimenkul

26 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Biga Belediyesi'nden Satılık Gayrimenkul
Biga Belediyesi eski belediye hizmet binasındaki ve Hamdibey mahallesindeki gayrimenkullerini satışa çıkarıyor...

Biga Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan eski belediye hizmet binasındaki 198, 227, 228 ve 229 no.lu 2.300,89 m2'lik bağımsız bölümleri birlikte ve Hamdibey Mahallesi 383 ada 11 parselde bulunan 1, 2, 3 ve 4 no.lu 1.074,00 m2'lik bağımsız bölümleri birlikte olacak şekilde satışa çıkarıyor.

Eski belediye binasındaki gayrimenkullerin muhammen bedeli 3 milyon 250 bin TL, Hamdibey mahallesindeki gayrimenkullerin muhammen bedeli ise 2 milyon TL olarka açıklandı. İhaleye dair şartname 500 TL karşılığında Biga Belediyesi Gelir Şefliğinden satın alınabiliyor.

İhaeye katılacaklardan istenen belgeler;

a - İkametgah belgesi,
b - Nüfus Cüzdan örneği,
c - Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,
d - Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2016 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),
e - Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
f - Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,
g - Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
h - Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.

"Biga Belediyesi'nden Satılık Gayrimenkul" haberine ait yorum yok

Yorum Yap