Bu Tesislerin Kira Ödemeleri Erteleniyor

12 Ağustos 2016
PAYLAŞ
Bu Tesislerin Kira Ödemeleri Erteleniyor
Turizm tesisi yapmak için kamu arazisi tahsis edilen yatırımcılar ve işletmecilerden kira, kesin izin ve tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları gibi tahsil edilen ödemeler 1 yıl erteleniyor...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 13 saat süren görüşmelerin sonunda Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nda 25 maddeyi daha kabul etti. Bu kapsamda turizm tesisi yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilere yönelik düzenlemede kabul edildi.

Bu yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin ve tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerden hazine taşınmazlarını izinsiz kullanmaları nedeniyle tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl erteleniyor.

Bununla beraber ertelenen kira, kesin izin ve tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilenlerin ilgililerince talep edilmesi halinde iade edileceğine ilişkin hükmün ise yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

"Bu Tesislerin Kira Ödemeleri Erteleniyor" haberine ait yorum yok

Yorum Yap