Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı Askıda

Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi’ne yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıda...

08 Haziran 2016
Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı Askıda Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi’ne yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıda...

Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi’ne yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.İşte plan notları;
Genel Hükümler
1. Bu plan ve koşullarında belirtilmeyen hususlarda, konusu ve ilgisine gore;
- 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yonetmelikleri,
- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yonetmelikleri,
- 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili yonetmelikleri,
- 2863 sayılı Kultur ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yonetmelikleri,
- 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Gorevleri
Hakkında Kanun Hukmunde Kararname,
- 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Gorevleri Hakkında Kanun
Hukmunde Kararname,
- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Guvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanun,
- 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili tuzuk ve yonetmelikleri,
- İşyeri Acma ve Calışma Ruhsatlarına İlişkin Yonetmelik,
- 2872 sayılı Cevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yururluğe giren ilgili
yonetmelikleri,
- 5312 Sayılı Denizlerin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Mudahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve ilgili
yonetmelikleri,
- Yuzme Suyu Kalitesi Yonetmeliği,
- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolu Yonetmeliği,
- Sulak Alanların Korunması Yonetmeliği,
- 1380 sayılı Su Urunleri Kanunu ve ilgili yonetmelikleri,
- 1593 sayılı Umumihıfzıssıhha Kanunu,
- Binalarda Enerji Performansı Yonetmeliği,
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yonetmelik,
- 7269 sayılı Umumi Hayata Muessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
- Afet Bolgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yonetmelik,
- Deprem Bolgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yonetmelik,
- 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ve ilgili
yonetmelikleri,
- Turk Standartları Enstitusu Standart ve tebliğleri hukumleri gecerlidir.
- 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Turk Standartları Enstitusunun ilgili standartlarına uyulacaktır.
Ayrıca, yukarıda belirtilen kanun ve yonetmelikler dışında diğer ilgili kanun ve yonetmelik hukumleri ile mer’i ust olcekli plan kararlarına uyulması zorunludur.
2. Yapımı planlanan alanların inşaatı ve kullanımında deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmayacak, dolgu malzemelerinin ceşitli etkenlerle deniz icine yayılmak suretiyle sığlaşmaya ve kirliliğe sebebiyet verilmemesi icin oncelikle anroşman ve beton perde gibi yapısal onlemler alınacaktır. İnşaat ve hafriyat sırasında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik madde kullanılmayacaktır.
3. İnşaat aşamasında ve işletme donemlerinde cevre değerlerinin korunması acısından, 2872 sayılı Cevre Kanunu ve bu kanuna istinaden cıkarılan “Cevresel Etki Değerlendirmesi Yonetmeliği”, “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yonetimi Yonetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolu Yonetmeliği”, “Atık Yonetimi Yonetmeliği”,
“Cevresel Gurultunun Değerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeliği” ve ilgili diğer yonetmeliklerde belirtilen hususlar yerine getirilecek ve diğer mer’i mevzuat cercevesinde gerekli izinler alınacaktır.
4. Projenin inşaat ve uygulama aşamalarında; seyir emniyeti, can, mal ve deniz guvenliğinin sağlanması acısından gerekli tedbirler alınarak gece ve gunduz uygun işaretlerle markalanacaktır.
5. Bu plan kapsamında kalan ve Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yonetmelikte belirtilen mevcut bulunan ve/veya yapılması planlanan kıyı yapılarına ait uygulama projeleri (gerekli etut, hesap ve tum teknik detayları ile birlikte) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Mudurluğu
tarafından onaylandıktan sonra deniz yapılarının inşaatına başlanılacak, onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacak ve mevcut kısımlar gerekmesi halinde Altyapı Yatırımları Genel Mudurluğunce onaylı uygulama projesine uygun duruma getirilecektir.
6. Bu plan kapsamında kalan ve Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yonetmelikte belirtilen kıyı yapıları icin; inşaatın bitimine muteakip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili genel mudurluğunden “işletme izni” alınmadan faaliyete gecilemez. 7. 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği inşai ve fiziki uygulamalar sırasında korunması gerekli herhangi bir kultur/tabiat varlığına rastlanılması halinde calışmaların durdurularak ivedilikle en yakın mulki idare amirliğine veya muzesine veya İl Cevre ve Şehircilik Mudurluğune haber verilmesi gerekmektedir.
8. İnşaat aşaması ve sonrasında ekolojik, hidrografik ve oşinografik dengenin bozulmaması icin gerekli tedbirler alınacaktır.
9. Plan kapsamında bulunan hazinenin ozel mulkiyetindeki veya devletin hukum ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan once maliye bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Soz konusu alanlar, kiralama suresi kadar kullanılacak ve kiralama suresinin sonunda bedelsiz olarak, her turlu borctan ve taahhutten ari olarak Maliye Bakanlığına devredilecektir.
10. Bu plan, plan notları ve plan raporları ile bir butundur.

Özel Hükümler
1. Planlama alanı, deniz otobuslerinin yanaşması ve yolcu indirme-bindirme faaliyetleri icin kullanılacaktır. İskele alanında deniz otobuslerinin yanaşması ve yolcu indirmesi ve bindirmesi icin ihtiyac duyulan ust yapılar, Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yonetmelik’te tanımlanan ticari fonksiyon icermeyen destek birimleri, yonetim birimleri, sosyal ve teknik altyapı tesisleri kapsamında yapılabilir.

2. Planlama alanında yapılan ve /veya yapılacak iskele işletme binaları (adalar mimari yapısına uygun şekilde) 200 m2’yi gecemez, ticari fonksiyon yapılamaz, Yencok:5.50 m’dir.

3. Cevre ve Şehircilik Bakanlığı CED İzin ve Denetim Genel Mudurluğunun 25.07.2014 tarihli ve 12395 sayılı yazısında belirtilen ve İstanbul Valiliği Cevre ve Şehircilik İl Mudurluğu tarafından 06.07.2011 06.07.2011 tarihinde “Ced Gerekli Değildir.” kararı verilen proje tanıtım dosyası ve ekinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Ayrıca 2872 sayılı Cevre Kanunu ile 5491 sayılı Cevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanuna ve bu kanunlara istinaden cıkarılan yonetmeliklere uyulması ve meri mevzuat cercevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

4. Dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak arazilerin kıyı kenar cizgisinin kara tarafında bulunan alanlarla yol bağlantısı, onaylı imar planları ile butunleşecek şekilde ilgili idaresince sonuclandırılacaktır.

5. İstanbul Buyukşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yonetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Mudurluğunun 29.01.2014 tarihli ve 18890 sayılı yazısında yer alan jeolojik goruşlerde belirtilen hususlar ile birlikte, Başbakanlık Afet Acil Durum Yonetimi Başkanlığınca 19.01.2010 tarihinde onaylanan ve Anadolu Yakası Mikrobolgeleme Projesi Kapsamında Yapılan İmar Planlarına Esas Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

6. Planlama alanının Anadolu Yakası Mikrobolgeleme Projesi kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Olcekli Yerleşime Uygunluk Haritaları dışında kalan kısmına ilişkin İstanbul Valiliği (Cevre ve Şehircilik İl Mudurluğu) tarafından 22.08.2014 tarihinde onaylanan jeolojik jeoteknik etut raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.

7. Yukarıda belirtilen genel ve ozel hukumlerin gerek inşaat aşamasında gerekse de uygulama aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk yatırımcıya ve konusuna gore ilgili kurum/kuruluş/idareye ait olacaktır.
8. Belirtilmeyen hususlarda 20.01.2011 tasdik tarihli plana uyulacaktır.

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.