Çan Belediyesi'nden Satılık Arsalar

Çan Belediyesi İstiklal mahallesindeki 4 arsasını 5 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

21 Temmuz 2016
Çan Belediyesi'nden Satılık Arsalar Çan Belediyesi İstiklal mahallesindeki 4 arsasını 5 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Çanakkale Çan Belediyesi İstiklal mahallesinde Akaryakıt İstasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan 1 arsa ve 3 arsa daha olmak üzere toplam 4 arsasını satışa çıkarıyor.

Toplam muhammen bedeli 5 milyon TL olan arsaların ihalesi 2 Ağustos Salı günü saat 15:00^da Çan Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. Arsa açık arttırma usulüyle gerçekleşecek.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
d) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
e) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
h) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
i) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
j) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
k) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur.
l) Şartname alındı makbuzu
m) Çan Belediyesine borcu olmadığına dair belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.