Çanakkale İl Özel İdaresi'nden Satılık Arsa

22 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Çanakkale İl Özel İdaresi'nden Satılık Arsa
Çanakkale İl Özel İdaresi 703 metrekarelik arsasını 2.5 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Çanakkale İl Özel İdaresi mülkiyeti kendine ait Cevatpaşa Mahallesi Limanbayırı Mevkiinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. Tapuda 488 ada, 96 parselde kayıtlı olan arsa 703,17 metrekare yüzölçümüne sahip.

Açık arttırmayla ihaleye sunulacak olan arsanın muhammen bedeli 2 milyon 575 bin TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 9 Ağustos'ta saat 13:00'da Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.

İhaleye dair şartname Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;

- T.C. vatandaşı olmak
Gerçek kişilerde;
- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,
- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği
Tüzel kişilerde;
- Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,
- 2016 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,
- Noter onaylı imza sirküleri (Aslı)
d - Geçici teminat.

"Çanakkale İl Özel İdaresi'nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap