Çanakkale Lapseki'de Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak

Lapseki Belediyesi Cumhuriyet mahallesinde kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor...

20 Eylül 2016
Çanakkale Lapseki'de Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak Lapseki Belediyesi Cumhuriyet mahallesinde kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor...

Çanakkale Lapseki Belediyesi Cumhuriyet mahallesi 359 ada 4 parselde kayıtlı olan 5 bin 724 metrekarelik arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak.

İnşaatın yapılacağı arsa 1/1000 uygulama imar planlarında emsal 3 ticaret+konut alanında kalıyor. İnşaat kat karşılığı yaptırıldığından teminat olarak, ihaleyi üstlenecek şahıs veya firmaya kalacak olan bağımsız İnşaat ruhsatının alınması ile 30 gün içinde kat irtifakı kurulacak olup proje ve ruhsat karşılığı yüklenicinin dairelerinin yüzde 10’u, kaba inşaatı ve çatısı (çatı kaplaması dahil) tamamlandığında yüzde 40’ı, İnce inşaatı tamamlandığında yüzde 25’i, ada içi ve çevre düzenlemesi tamamlandığında da ve iskan ruhsatı alındığında yüzde 25’i oranına isabet eden arsa paylarının tapu devri gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeli 13 milyon 313 bin 511,87 TL olan işin ihalesi 30 Eylül 2016 günü saat 11:00'da yapılacak. İhale Çanakkale Lapseki Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhaleye dair şartname bin TL karşılığında Lapseki Belediyesi Fen İşleri bürosundan temin edilebiliyor.

İhaleye katılmak için gereken şartlar;

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G) İhale tarihinden en az 10 gün öncesi (İhale tarihi hariç) itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,
H) İhale tarihinden en az 10 gün öncesi (İhale tarihi hariç) itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,
İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %15’dan az olamaz).
J) Mali durum bildirisi
K) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname.
L) İstekliler, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde keşif bedelinin en az % 80 i oranında bina yapım iş bitirme belgesini sunacaktır.
M) Teknik personel taahhütnamesi: Yüklenici işi yürütebilmesi için 1adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi 5 yıl deneyimli, 1 adet Makine Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet Elektrik Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet İnş. Teknikeri 5 yıl deneyimli, 1 adet Harita Teknikeri 3 yıl deneyimli çalıştıracağına dair taahhütname ve Teknik Personel Listesini sunacaktır.
N) Yapı araçları taahhütnamesi: Yüklenici iş yürütebilmek için 1 adet Kepçe, 2 adet Kamyon, 1 adet vibratör, 5000 m2 İş İskelesi
O) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Gaziantep’te 10.3 milyon TL'lik 4 arsa satılacak

Gaziantep’te 10.3 milyon TL'lik 4 arsa satılacak

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yer alan 4 arsa, 10 milyon 398 bin 798 lira bedelle satışa çıktı.

23 Ocak 2018


Antalya Kepez’de 8 arsa satışa çıktı

Antalya Kepez’de 8 arsa satışa çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kepez’de 8 adet arsanın satışı yapılacak.

23 Ocak 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum