Çevre Temizlik Vergisi Ne Kadar

28 Ekim 2015
PAYLAŞ
Çevre Temizlik Vergisi Ne Kadar

Çevre ve Temizlik Vergisi 2016 oranları su tüketim miktarına göre belediyelerce alınan vergidir. 2016 yılı Çevre ve Temizlik Vergisi miktarını öğrenmek için tıklayın.

Çevre Temizlik Vergisi 2016 ödeme tarihlerinden önce Çevre Temizlik Vergisi nedir önce ona açıklık getirelim.

Çevre Temizlik Vergisi nedir?
Çevre Temizlik Vergisi yani Çöp Vergisi, belediyeler tarafından tüm konut ve işyerleri sahiplerinden alınan vergi türüdür. Çevre Temizlik Vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. Fakat istenirse tek bir seferde de ödenebiliyor.
Çevre Temizlik Vergisi konutlarda su faturalıranı yansıtılırken iş yerlerinin ise beyanname vermesi gerekiyor.

Çevre Temizlik Vergisi 2016 oranları
Çevre ve Temizlik Vergisi 2016 oranları su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde ise 21 kuruş olarak hesaplanıyor.

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak Çevre Temizlik vergisi oranı

BÜYÜKŞEHİR

Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak vergi oranı

belediyeler

NUFÜSU 5 BİNİN ALTINA OLAN BÖLGELERE YÜZDE 50 İNDİRİM VAR
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer alıyor.

Buna göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanıyor; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise şöyle;

Çevre Temizlik Vergisi 2016 Ödeme Tarihleri
Çevre Temizlik Vergisi 2016 ödeme tarihleri şöyle. Çevre Temizlik vergisi 2 taksit halinde ödeniyor. Çevre Temizlik Vergisi 1.taksit ödemesi 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. Çevre Temizlik Vergisi 2.taksit son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2016 olarak belirlendi.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Çevre Temizlik Vergisi Ne Kadar" haberine ait yorum yok

Yorum Yap