Çukurova Belediyesi'nden Satılık Arsa

28 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Çukurova Belediyesi'nden Satılık Arsa
Çukurova Belediyesi Kireç Ocağı mahallesindeki arsasını 12 milyon TL'ye ihaleye çıkarıyor...

Çukurova Belediyesi, Kireç Ocağı mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 7811 ada 10 parsel kayıtlı olan arsa 6 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Söz konusu arsa imarda TİCK E=1.60 Y en çok=Serbest gözüküyor.

Muhammen bedeli 12 milyon TL olan arsanın ihalesi 10 Ağustos 2016 tarihinde saat 16:00'da gerçekleşecek. İhale Çukurova Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Çukurova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif mektubu
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)
e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

"Çukurova Belediyesi'nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap