Devrek Belediyesi’nden Satılık Bina

Zonguldak Devrek'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

13 Kasım 2015
Devrek Belediyesi’nden Satılık Bina

Devrek Belediyesi bodrum+4 katlı natamam binayı satışa çıkarıyor...

Devrek Belediyesi, Zonguldak Devrek'te Eski mahallesi Eski Terminal mevki üzerinde yer alan bodrum+4 katlı natamam binayı 2 milyon TL'ye satışa sunuyor.

Satışa söz konusu binanın ihalesi 26 Kasım 2015 tarihinde saat 10:00'da Devrek Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecek. İhale dökümanını vrek Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No:8 Devrek/Zonguldak adresinden görülebilir ya da 500 TL'ye satın alınabilir.

ihale 3

İhaleye katılacak isteklilerden aranan belgeler;

- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi (ihale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş olacak),
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içeresinde alınmış belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
- Geçici teminatı yatırdığına ilişkin makbuz,
- İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı,
- İhaleye girmeye yasaklı olmadığına dair belge yada taahhütname.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.