• Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da bazı taşınmazlar için istimlak kararı çıktı

Diyarbakır'da bazı taşınmazlar için istimlak kararı çıktı

Diyarbakır’da Türkiye Petrolleri tarafından yapımı hedeflenen proje için çok sayıda taşınmaz hakkında istimlak kararı verildi.

20 January 2018
Diyarbakır'da bazı taşınmazlar için istimlak kararı çıktı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce Diyarbakır ilinde Türkiye Petrolleri tarafından yapılması planlanan proje için anlaşmaya varılamayan bazı alanların istimlak edilmesi kararı verildiği açıklandı. İstimlak kararı alınan yerler ve taşınmazların sahipleri hakkında detaylar şu şekilde;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.12.2017         Karar No: 518

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beykan Üretim sahası kuyular arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Devedurağı mahallesindeki 40 no’lu parselin 3931,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 75,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 133 no’lu parselin 2367,72 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 155 no’lu parselin 335,58 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 157 no’lu parselin 1384,46 m2’lik kısmının (irtifak hakkı),16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 160 no’lu parselin 2759,75 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 69,43 m2’lik kısmının (mülkiyet), 163 no’lu parselin 3768,68 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 54,46 m2’lik kısmının (mülkiyet), 189 no’lu parselin 3900,57 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 51,17 m2’lik kısmının (mülkiyet), 192 no’lu parselin 16457,40 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 271,53 m2’lik kısmının (mülkiyet), 198 no’lu parselin 2555,14 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 63,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 199 no’lu parselin 610,18 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 208 no’lu parselin 1654,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere toplam 40391,12 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 07.09.2017 tarih ve bunu tamamlayan 23.10.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi, Devedurağı mahallesindeki 40 no’lu parselin 3931,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 75,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 133 no’lu parselin 2367,72 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 155 no’lu parselin 335,58 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 157 no’lu parselin 1384,46 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 160 no’lu parselin 2759,75 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 69,43 m2’lik kısmının (mülkiyet), 163 no’lu parselin 3768,68 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 54,46 m2’lik kısmının (mülkiyet), 189 no’lu parselin 3900,57 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 51,17 m2’lik kısmının (mülkiyet), 192 no’lu parselin 16457,40 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 271,53 m2’lik kısmının (mülkiyet), 198 no’lu parselin 2555,14 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 63,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 199 no’lu parselin 610,18 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 208 no’lu parselin 1654,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere toplam 40391,12 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli               : Diyarbakır

İlçesi         : Kayapınar

Mahallesi   : Devedurağı

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  40           Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu       3931,39 m² (irtifak hakkı)

                  Aliye YEŞİL               Abdulkeri                                 75,39 m2 (mülkiyet)

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli               : Diyarbakır

İlçesi         : Kayapınar

Mahallesi   : Devedurağı

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  133         Maliye Hazinesi                                                   2367,72 m² (irtifak hakkı)

                  Orhan YEŞİL Mustafa Sefvet oğl                                 32,00 m2 (mülkiyet)

                  Aliye YEŞİL               Abdulkerim                                                            

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu                                              

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.             Malikleri                                               İstimlaki istenen miktar (m2)

  155         Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu         335,58 m² (irtifak hakkı)

                  Aliye YEŞİL               Abdulkerim

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  157         Aliye YEŞİL               Abdulkerim                     1384,46 m² (irtifak hakkı)

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim                             16,00 m2 (mülkiyet)

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli               : Diyarbakır

İlçesi         : Kayapınar

Mahallesi   : Devedurağı

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  160         Maliye Hazinesi                                                   2759,75 m² (irtifak hakkı)

                  Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu               69,43 m2 (mülkiyet)

                  Aliye YEŞİL               Abdulkerim

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  163         Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu       3768,68 m² (irtifak hakkı)

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim oğlu                     54,46 m2 (mülkiyet)

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Maliye Hazinesi

                  Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  189         Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu       3900,57 m² (irtifak hakkı)

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim oğlu                     51,17 m2 (mülkiyet)

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Maliye Hazinesi

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim

                  Muzaffer Mirasçıları

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli               : Diyarbakır

İlçesi         : Kayapınar

Mahallesi   : Devedurağı

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  192         Maliye Hazinesi                                                 16457,40 m² (irtifak hakkı)

                  Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu               271,53 m2 (mülkiyet)

                  Aliye YEŞİL               Abdulkerim

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                    Engin YEŞİL             Abdulkerim

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  198         Orhan YEŞİL             Mustafa Servet oğlu       2555,14 m² (irtifak hakkı)

                  Aliye YEŞİL               Abdulkerim                             63,39 m2 (mülkiyet)

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim                                                            

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Maliye Hazinesi

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  199         Maliye Hazinesi                                                     610,18 m² (irtifak hakkı)

                  Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Aliye YEŞİL               Abdulkerim

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Muzaffer Mirasçıları

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli               : Diyarbakır

İlçesi         : Kayapınar

Mahallesi   : Devedurağı

Parsel No.   Malikleri                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

  208         Maliye Hazinesi                                                   1654,88 m² (irtifak hakkı)

                  Orhan YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu                 32,00 m2 (mülkiyet)

                  Aliye YEŞİL               Abdulkerim

                  Murat YEŞİL               Abdulkerim

                  Engin YEŞİL               Abdulkerim

                  Vahdettin YEŞİL         Abdulkerim oğlu

                  Ziya Yusuf YEŞİL     Abdulkerim oğlu

                  Sırma YEŞİL               Ahmet Cemal kızı

                  Cihan YEŞİL               Abdulkerim oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Abdulkerim

                  Kemal YEŞİL             Mustafa Sefvet oğlu

                  Deniz KARADAŞ       Mustafa Sefvet kızı

                  Dilek ULU                   Mustafa Sefvet kızı

                  Haci YEŞİL                 Abdulkerim

                  Mehmet YEŞİL           Feyzi oğlu

                  Sevinç YEŞİL             Mustafa Sefvet kızı

                  Bozbeyli YEŞİL         Mustafa Safvet oğlu

                  Mehmet YEŞİL           Mustafa Sefvet oğlu

                  Seyyit Ahmet YEŞİL   Abdulkerim oğlu

                  Muzaffer Mirasçıları

                                                                                  39725.75 m² Toplam (irtifak hakkı)

                                                                                            665.37 m2 Toplam (mülkiyet)

                                                                                              40391,12 m2 Genel Toplam
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Bedelsiz Sanayi Arazi Tahsisi Genişliyor

Bedelsiz Sanayi Arazi Tahsisi Genişliyor

İstihdamı ve sanayiyi desteklemek amacıyla yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Bed

09 November 2018


Kapadokya’da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Kapadokya’da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

UNESCO mirası Kapadokya’da Peribacaları etrafında yapılan kaçak yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanı M

06 November 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum