Düzce Belediyesi’nden Satılık 47 Daire 16 Arsa

14 Nisan 2016
PAYLAŞ
Düzce Belediyesi’nden Satılık 47 Daire 16 Arsa

Düzce Belediyesi mülkiyetindeki 47 adet daireyi ve 16 adet arsayı 28 Nisan Perşembe günü ihale ile satışa çıkarıyor...

Düzce Belediyesi mülkiyetinde bulunan 47’si daire, 16’sı arsa olmak üzere toplam 63 taşınmazı 28 Nisan Perşembe günü satışa çıkarıyor.

SATIŞA ÇIKACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

1

2

3

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları yüzde 3 oranında olurken meskenlerde Katma Değer Vergisi yüzde 1 alınacak.

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler
* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.


"Düzce Belediyesi’nden Satılık 47 Daire 16 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap