Düzce Belediyesi’nden Satılık Arsa ve İşyeri

Düzce Belediyesi 8 arsa ve 6 işyerini 7 Ocak'ta satışa çıkarıyor...

25 Aralık 2015
Düzce Belediyesi’nden Satılık Arsa ve İşyeri

Düzce Belediyesi 8 arsa ve 6 işyerini 7 Ocak'ta satışa çıkarıyor...

Düzce Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 8 adet arsa ve 6 adet işyerini satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon 238 bin 316 TL olan gayrimenkullerin ihalesi açık teklif usulüyle 7 Ocak 2016 Perşembe günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde yapılacak. İhale Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

düzce

İhaleye katılacak olan kişilerden istenilen belgeler

- Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
- İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.
- İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.