Edirne Belediyesi’nden 3.9 Milyon TL’ye Satılık Arsa

20 Ocak 2016
PAYLAŞ
Edirne Belediyesi’nden 3.9 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Edirne Belediyesi 6 bin 263 metrekarelik arsasını 9 Şubat'ta satışa çıkarıyor...

Edirne Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Merkez Kirişhane'de 2243 ada 2 parselde yer alan 6 bin 263,33 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 3 milyon 900 bin TL olan arsanın ihalesi 9 Şubat 2016 Salı günü saat 14:00'da Edirne Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılacakların geçici teminata ait banka makbuzu ile birlikte ihale günü ve saatine kadar başvurmaları gerekiyor. Tekliflerin ise en geç ihale günü ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) elden ya da iadeli taahhütlü olarak ulaştırılabilir.

edirne

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.
b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2016 yılı vizeli)
c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekâletname.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2016 yılı onaylı)
f) İsteklilerin 2886 sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
g) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi’nden temin edilebilir.


"Edirne Belediyesi’nden 3.9 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap