Edirne Belediyesi’nden 4.8 Milyon TL’ye Satılık Arsa

22 Aralık 2015
PAYLAŞ
Edirne Belediyesi’nden 4.8 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Edirne Belediyesi 6.263 metrekarelik arsasını 7 Ocak 2016'da satışa çıkarıyor...

Edirne Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Kirişhane mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. Toplam 6 bin 263 metrekare büyüklüğe sahip olan arsanın muhammen bedeli 4 milyon 810 bin TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsanın ihalesi 7 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14:00'da Edirne Belediyesi encümen salonunda gerçekleşecek. İhale şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

edirne arsa

İhaleye katılacak olan kişilerden istenilen belgeler;

1) Kişilerden; ikametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.
2) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri (2015 yılı vizeli)
3) Demek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,
4) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekâletname.
5) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2015 yılı onaylı)
6) İsteklilerin 2886 sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.


"Edirne Belediyesi’nden 4.8 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap