• Emlak Haberleri
  • Ege Dünya Ticaret Merkezi 248 Milyon Liraya Satışa Çıktı

Ege Dünya Ticaret Merkezi 248 Milyon Liraya Satışa Çıktı

TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 248 milyon 800 bin liraya satışa çıkardığını duyurdu.

27 Haziran 2014
Ege Dünya Ticaret Merkezi 248 Milyon Liraya Satışa Çıktı

TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 248 milyon 800 bin liraya satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 117 milyon dolara satışa çıkardı.

Resmi Gazete'deki satış ilanında, Fon'un adı geçen merkezin borçlularından haczedilen gayrimenkullerle bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşturulan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldığı belirtildi.

KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU

İhaleye katılabilmek için teminat tutarının 11 milyon 700 bin dolar olduğu belirtilirken, nakitteminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan Bankalardanalınmış dolar cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan TC Devlet Tahvilleri, TC Hazine Bonoları, TC Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecek.

8 EYLÜL TARİHİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya TC DevletTahvilleri, TC Hazine Bonoları, TC Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin TMSF adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin şartname"de belirtilen idari zarfla verilecekdiğer belgeler ile birlikte 8 Eylül 2014 tarihinde saat 17.00'a kadar "Satış Komisyonu"na teslim edilmesi gerekiyor.

İHALE 9 EYLÜL'DE

İhale 9 Eylül 2014 tarihinde TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak. İhale kapalı zarflaverilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

DOLAR CİNSİNDEN PEŞİN ÖDENECEK

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 12 Eylül 2014'te aynı yerde yapılacak. İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesinin ardından Kurul onayında belirtilen süre içinde dolar cinsinden peşin olarak ödenecek.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.