Erbaa Belediyesi Akaryakıt İstasyonu Arazisini Satışa Çıkarıyor

Tokat Erbaa'da yer alan akaryakıt istasyonu ve arazisi ihaleyle satılıyor. İhale 30 Mayıs 2016 tarihinde belediye meclis salonunda yapılacak...

20 Mayıs 2016
Erbaa Belediyesi Akaryakıt İstasyonu Arazisini Satışa Çıkarıyor Tokat Erbaa'da yer alan akaryakıt istasyonu ve arazisi ihaleyle satılıyor. İhale 30 Mayıs 2016 tarihinde belediye meclis salonunda yapılacak...

Erbaa Belediyesi, Ertuğrul Gazi mahallesinde yer alan akaryakıt istasyonu ve arazisini satışa çıkarıyor. Söz konusu istasyon ve arsanın muhammen bedeli 2 milyon 750 bin TL, geçici teminat bedeli 82 bin 500 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu akaryakıt istasyonunun ihalesi 30 Mayıs 2016 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. İhale Erbaa Belediye Başkanlığı meclis salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi 500 TL'ye Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden satın alınabilir.İhaleye katılmak için gereken belgeler;

A) Kanuni ikametgâh olması;
B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.
D) İmza sirküleri vermesi;
E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
F) Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
H) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
İ) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
J) Bu şartnamenin 14. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.
K) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
L) Şartname alındı makbuzu


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığı, belediye mülkiyetinde olan 2 bin 192 metrekare arsayı 2 milyon

16 Ekim 2017


Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

İzmir Ulukent'te inşa edilen Norda Homes projesinde çalışmaların yanı sıra daire satışları da devam

15 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.