Erzincan Geçit Belediyesi’nden 2 Milyona Satılık Arsa

25 Mart 2016
PAYLAŞ
Erzincan Geçit Belediyesi’nden 2 Milyona Satılık Arsa

Erzincan Geçit Belediyesi,mülkiyetindeki arsayı 1 milyon 971 bin 156,90 TLmuhammen bedel ile satışa çıkarıyor...

Erzincan Geçit Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Fatih Mahallesi’ndeki arsayı 1 milyon 971 bin 156,90 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor.

“Açık teklif artırma” usulü ile satışa çıkacak olan arsanın ihalesi 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 10:30’da yapılacak.

İhale, Belediye mecilis salonunda belediye encümenince gerçekleşecek.

İHALE DETAYLARI
4 - İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;
- Gerçek Kişiler:
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
- Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
5 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
7 - İhale için teklif verecek olanların 500,00 (beş yüz) TL karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ihale dosyasını satın almaları zorunludur.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


"Erzincan Geçit Belediyesi’nden 2 Milyona Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap