Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken'deki 6 arsasını toplam 22.6 milyon TL'ye ihaleye çıkarıyor...

13 Temmuz 2016
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken'deki 6 arsasını toplam 22.6 milyon TL'ye ihaleye çıkarıyor...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken'de Osman Gazi mahallesinde yer alan konut alanlı 6 arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsalar 5927 ada 21-22-23-24-25 ve 26 parselde yer alıyor.

Metrekare birim fiyatı 750 TL olan arsaların toplam muhammen bedeli 22 milyon 649 bin 385 TL olarak belirlendi. Arsaların satış ihalesi 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 14:00'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

Arsa ihalesinin kazananlar yüzde 50 peşin verdikten sonra kalan yüzde 50'lil tutarı 10 ay eşit taksitle ödeyecek. İhaleye dair şartname Erzurum Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğü'nden alınabilir.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.
3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.