Eskişehir Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

11 Mart 2016
PAYLAŞ
Eskişehir Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tebebaşı ışıklar mahallesinde yer alan 2 arsayı 26 Milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı mülkiyeti belediyeye ait olan 2 arsayı satışa çıkarıyor.

Tepebaşı ilçesi Işıklar mahallesinde 20N-2c pafta, 1121 ada, 203 parselde yer alan 3 bin 159 metrekarelik arsanın muhammen bedeki 4 milyon TL, geçici teminat bedeli 120 bin TL olarak belirlendi. 20N-2c,3b pafta, 1121 ada, 190 parselde yer alan 15 bin 150 metrekarelik arsa ise 22 milyon TL muhammen bedele, 660 bin TL geçici teminat bedeline sahip.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 23 Mart 2016 tarihinde 15:00 ve 15:30 saatlerinde yapılacak. İhale Eskişehir Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak. İhale katılacakların ihale şartnamesi alması zorunlu olup, 2 bin 500 TL karşılığında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında temin edilebilir.

eskişehir 1

eskişehir 2

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir),tüzel kişi Oda kayıt belgesi)
- Şartname alındı makbuzu,
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaraları ve noter tasdikli imza sirküleri,
- Tüzel kişilerin vergi kimlik numaraları, noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri,
- Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri
- Geçici teminat mektubu ile şartnamede öngörülen diğer belgeleri


"Eskişehir Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap